Boligvelger for Sukkevannslia på Drangsvann

Klikk på boligene for prospekter og utfyllende informasjon.

Sukkevannslia er Drangsvanns første boligfelt. Dette viser vei for hvordan hele området skal utformes. Stikkord er moderne og naturtilpasset arkitektur, grønne fellesområder og møteplasser som skaper trivsel og godt naboskap.

Hilde Jensen
Eiendomsmegler, DNB
Telefon:  92 06 32 65
hilde.gunn.jensen@dnbeiendom.no

Øyvind Lauvland
Daglig leder, Drangsvann AS
Telefon:  91 79 44 46
oyvind@drangsvann.no